29 januari 2009

Dag för årsmöte!

Tid: Lördagen den 7 mars 2009 kl 12:00
Plats: Nicolaiskolans aula,
V. Storgatan 40,
Nyköping [hitta.se]
(infart till parkering från V. Kvarngatan)
Om du vill delta i årsmötet så anmäl dig senast den 1 mars till ordf@sticka.org
Sista dag för inlämnandet av motioner är den 15 februari 2009 till sekreterare@sticka.org

Inga kommentarer: