22 augusti 2010

Äntligen Höst!

Äntligen är det som vanligt.
Jobbet är igång så man kan få rutin på sina tider.
Man kan få rutin på sitt stickande....
...åtminstone tillsammans med stickkompisarna!
För nu är stickkafeerna igång!